St. Hilari inaugura el primer hotel d'insectes per combatre l'abús d'insecticides

St. Hilari inaugura el primer hotel d'insectes per combatre l'abús d'insecticides

Sant Hilari compta entre la seva oferta hotelera amb un nou establiment molt especial: l'hotel d'insectes. Per tal que hi estiguin com a casa, a cada "habitació" s’hi ha creat un ambient adequat al tipus d’insectes que hi viu.

Els hostes d’aquest hotel s’alimenten d’insectes que són perjudicials per les plantes i ocasionen molèsties a les persones: mengen, caparretes, pugó i el tigre del plàtan… entre d’altres.
L'hotel d'insectes està pensat com a refugi per acollir i oferir protecció a diferents espècies dels anomenats insectes depredadors.

Aquests depredadors venen instal·lats en unes caixetes que s'han penjat directament en els arbres perquè trobin per sí mateixos el seu aliment. Els insectes que aconsegueixen superar el seu cicle vital i sobreviure a l’hivern poden donar lloc a la pròxima primavera a noves larves i així es pot anar recuperant l’equilibri natural. Facilitar aquest pas fonamental és l’objectiu d'aquest nou establiment.

Aquest projecte complementa la iniciativa de control biològic de plagues posada en marxa l'any passat des de l'Ajuntament de Sant Hilari i la política de posar fre a l'ús d'insecticides que eliminen insectes indiscriminadament creant greus problemes pel que fa a l’equilibri natural entre les espècies com pel que fa a la salut del medi ambient i de les persones. L'hotel d'insectes s'inscriu dins de la iniciativa engegada des del consistori de parcs i jardins saludables i naturals que inclou altres mesures respectuoses amb el medi ambient.

A banda de l’”hotel”, que ha obert les seves portes a la plaça de l’Ajuntament, també es compta amb altres refugis i casetes, que estan instal·lats en diferents indrets de Sant Hilari.

St. Hilari inaugura el primer hotel dinsectes per combatre labús dinsecticides