Riudellots de la Selva acull a dues persones refugiades

Riudellots de la Selva s'ha convertit en el primer municipi de comarques gironines que posa a disposició de persones refugiades un habitatge. Ara fa un any el plenari del municipi va acordar la cessió gratuïta d'un pis de titularitat municipal per a l'acollida de refugiats.

L'Ajuntament de Riudellots va decidir inscriure aquest habitatge fins ara desocupat a l'inventari de recursos que la Generalitat va posar en marxa per fer front a aquesta greu crisi humanitària i facilitar que particulars, empreses i administracions públiques poguessin col·laborar en l'acollida de refugiats amb l'aportació de tota mena de recursos, com ara habitatges i formació en idiomes. La cessió s'ha formalitzat a través de la signatura d'un conveni específic amb Creu Roja, que és l'encarregada a comarques gironines de gestionar els recursos de les administracions públiques i posar-los a disposició de les persones refugiades. Després d'una primera fase d'acollida en habitatges de Creu Roja, dos refugiats viuran durant els propers 6 mesos en aquest habitatge de Riudellots.

L'habitatge que l'Ajuntament de Riudellots ha posat a disposició de Creu Roja té 74m2 i està preparat per acollir de dues a quatre persones. Consta de dos dormitoris i està completament equipat. Amb la cessió efectiva d'aquest habitatge Riudellots es converteix en el primer municipi de comarques gironines que ofereix un habitatge a persones refugiades.

Està previst que aquest habitatge aculli a més persones refugiades, ja que el conveni amb Creu Roja estipula una estada de 6 mesos, en funció del nombre d'estadants que albergui el pis en cada moment el lloguer social pactat amb l'Ajuntament de Riudellots variarà.

 

pisrefugiatsriudellots