La llar de jubilats d'Arbúcies canviarà de seu

El Ple de l'Ajuntament d'Arbúcies ha aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal el projecte bàsic de reforma i ampliació de l'Hotel d'Entitats, que acollirà la nova llar de jubilats. L'equipament s'ubicarà en un edifici emblemàtic del municipi que des del 1864 i fins al 1916 va complir la funció de centre docent.

L'any 1935 es va convertir en caserna militar i, més endavant, en caserna de la Guàrdia Civil fins al 1997. L'any 1998, l'Ajuntament va decidir remodelar-lo i convertir-lo en la seu de diverses entitats del poble. Actualment, només un grup reduït d'entitats fa ús de l'edifici. La resta han estat traslladades a altres equipaments.

La decisió de reconvertir l'Hotel d'Entitats en la nova llar de jubilats respon a una petició de l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Arbúcies.

El canvi d'ubicació de la Llar de Jubilats es deu al greu problema estructural de l'actual edifici de Cal Xic, un edifici de quatre plantes de la segona meitat del segle XIX amb greus deficiències estructurals i de mobilitat que durant 35 anys ha estat la seu de la Llar de Jubilats.

Amb la nova llar de jubilats es pretén potenciar les activitats dels Jubilats i Pensionistes. En aquest sentit s'està treballant perquè a la part de darrere de la futura llar de jubilats puguin anar-hi les pistes de petanca, que actualment estan en un emplaçament poc cèntric. Amb l'aposta pel l'Hotel d'Entitats com a nova seu s'aconsegueix mantenir una localització cèntrica, accessible i sense barreres arquitectòniques.

Està previst iniciar les obres de remodelació a finals d'aquest any per tal de fer efectiu el trasllat de l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Arbúcies l'any vinent.

 

 

novallarjubilatsarbucies