Maçanet fa un nou pas per fer efectiva la gestió pública de l'aigua a Residencial Parc

El Ple Municipal de Maçanet de la Selva ha aprovat per unanimitat la construcció d'una estació de tractament d'aigua potable i un nou dipòsit de 3.000 m3 per l'abastament d'aigua potable a la urbanització Residencial Parc de Maçanet.

La problemàtica amb l’aigua potable en aquesta urbanització es remunta a l’any 1997, quan l'Ajuntament va recepcionar el sector però no la xarxa. Actualment la xarxa està en mans del promotor de la urbanització, Rec Madral. que arrossega 1,9 milions d’euros de deute amb l’Agència Catalana de l’Aigua. En diverses ocasions, les analítiques realitzades a l'aigua que surt de l'aixeta dels veïns i veïnes de Residencial Parc han alertat que superava els nivells de ferro i manganès. Des de la primavera del 2016 l’Ajuntament ha assumit el repartiment d’aigua a través de camions cisterna. Amb la construcció de l'estació de tractament d'aigua potable i el nou dipòsit s'avança en la gestió municipal del servei.

L'ACA subvencionarà amb 171. 488 euros la remodelació del sistema de bombament dels pous d'abastament d'aigua potable i una nova canonada d'impulsió fins a la planta de tractament a la urbanització Residencial Parc. Aquestes millores estan pressupostades en un total de 563.882 euros.

Des de l'oposició s'ha votat a favor de tots els punts relacionats amb la gestió del servei d'aigua de la urbanització Residencial Parc malgrat els dubtes expressats sobre el projecte de construcció de l'estació de tractament d'aigua potable i el nou dipòsit de 3.000 m3.

Un altre punt relacionat amb el servei i la gestió de l'aigua a Residencial Parc ha estat desestimar la recusació de Josep Maria Ciurana, alcalde de Maçanet de la Selva, plantejada en les al·legacions a l'expropiació de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Residencial Parc. La recusació es basava en l'existència d'un litigi judicial entre familiars de Ciurana i la persona que va presentar les al·legacions sobre un pou que dona servei al subministrament d'aigua a la urbanització Residencial Parc. Ciurana ha abandonat la sala en ser part implicada i en el seu lloc ha presidit el punt el 1r tinent d'alcalde Antoni Guinó. El Plenari ha aprovat per unanimitat desestimar la recusació a Ciurana ja que el litigi judicial ja ha finalitzat i s'ha dictat sentència.

Josep Maria Ciurana ha donat per finalitzat el plenari quan passaven tres minuts de dos quarts d'onze de la nit.

 

 

pleagostmacanet

  Imatge