Enquesta socioeconòmica al polígon industrial de Riudellots

Més de 240 empreses i prop de 7.000 treballadors. Aquestes són les xifres de les dues grans àrees industrials de Riudellots de la Selva: el Polígon de Girona- Àrea Empresarial i la Central Integrada de Mercaderies de la Selva, conegut com a CIM.

Amb la voluntat d’actualitzar-ne i ampliar-ne les dades socioeconòmiques, des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Riudellots s’ha impulsat un estudi per tal d’aprofundir en el coneixement de les activitats i necessitats de les empreses.

Aquest estudi ha de permetre obtenir dades reals sobre necessitats i perfils de les empreses. L’objectiu és coordinar les actuacions de promoció econòmica i d’ocupació que es duen a terme des de l’Ajuntament.

L’estudi compte amb el finançament i suport del Servei d’Ocupació de Catalunya gràcies a un Pla d’Ocupació mitjançant el Consell Comarcal de la Selva que ha permés la contractació d’una persona durant 6 mesos.

Les dades quantitatives i qualitatives obtingudes a través del buidatge i anàlisi d’aquest estudi han de facilitar detectar necessitats formatives i de mobilitat dels treballadors i de les empreses. Aquesta informació ha de permetre incentivar serveis i projectes que ajudin a implementar mesures de millora mediambiental.

 

 enquestasocioeconomicariudellots