Pla Local de Joventut a Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva posarà en marxa el procés per renovar el Pla Local de Joventut. L'anterior pla que anava del 2012 al 2015 ha deixat de ser vigent i cal elaborar-ne un de nou que permeti establir les grans línies d'actuació fins el 2019.

El pla Local de Joventut permet entre d'altres coses poder optar a les ajudes que es convoquin aquest 2016 des de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Per tal de tirar endavant el Pla Local de Joventut cal realitzar una primera fase de recollida d'informació a través de dades i entrevistes amb els agents implicats per tal de poder fer el diagnòstic de la realitat juvenil a Riudellots de la Selva. Posteriorment, s'hauran d'establir els eixos d'actuació. El pla local de Joventut ha de permetre que en els propers 3 anys Riudellots de la Selva pugui atendre les necessitats del jovent.

En aquesta primera fase de recollida d'informació i dades es realitzaran entrevistes amb els principals agents juvenils per conèixer quines són les activitats que es duen a terme en els àmbits escolar, esportiu i associatiu. Des de l'àrea de joventut es remarca la idea de què l'èxit del pla local de joventut passa per la implicació del màxim nombre d'efectius possible.

Divendres 26 de febrer tindrà lloc una trobada de grups de discussió a l'espai jove. Aquestes trobades han de permetre recollir informació i establir objectius compartits. A dos quarts de cinc hi haurà la primera trobada pels joves d'entre 12 i 14 anys, a dos quarts de set pels de 15 i 17 anys i a dos quarts de nou pels majors d'edat.

 plalocaljoventut1