Sant Hilari Sacalm continua sent la vila de les 100 fonts

Sant Hilari Sacalm compta amb un nou Catàleg de fonts. L’any 1984 en Ramon Bohils ja es va dedicar per encàrrec de l’Ajuntament a fer un catàleg de les fonts del municipi arribant a identificar-ne fins a 123. Els anys i els nous costums, com l’abandonament de masies o la construcció de carreteres, han anat reduint aquest nombre de fonts identificades.

Per aquesta raó, l’actual consistori es va plantejar l’elaboració d’un nou catàleg que ha identificat fins a 206 punts on raja aigua i que ja són fonts o podrien ser-ne. Moltes d’aquestes fonts han estat reconstruïdes o fetes noves per en Josep Masó, en Zamora, apassionat de les fonts i que també es dedica a la seva conservació.

El nou “Catàleg de fonts del terme municipal de Sant Hilari Sacalm” es va presentar el dia 13 d’octubre, dins el marc de la Fira Guilleries i ha estat realitzat per investigadors del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (Geocamb,) de la Universitat de Girona. El projecte ha estat possible gràcies al finançament de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, el Consorci del Ter, Aigües Ter-Llobregat i la Universitat de Girona. A través de l’elaboració del catàleg s’han inventariat i documentat les fonts del municipi. A més d’avaluar-ne l’estat de conservació, s’han identificat les seves característiques principals i s’han classificat en funció de variables hidràuliques, hidrogeològiques i hidroquímiques.

 El catàleg també ha permès recopilar material d’interès patrimonial i, finalment, elaborar una base de dades que pot ser utilitzada i actualitzada de manera contínua.

Del total de 206 registres inventariats com a punts d’aigua assimilables a fonts, almenys 138 ragen amb una certa regularitat o poden fer-ho ocasionalment. Si bé una gran part de les fonts es troba en un bon estat de conservació, a través de l’elaboració del catàleg també s’ha detectat que algunes d’elles presenten un estat dolent o bé han desaparegut. Amb el catàleg es pretén posar en valor un atractiu turístic i un patrimoni cultural i natural profundament arrelat a Sant Hilari com són les seves fonts.

 cataleg de fonts

  Imatge