Ple pressupostos Vilobí d’Onyar

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va aprovar ahir els pressupostos municipals del 2016 amb els vots favorables del Grup Municipal Independent i l’abstenció del grup de Convergència Democràtica.

Els pressupostos de l’any 2016 s’eleven a 3.532.254 euros.

Cal destacar l’augment de més del 15% pel que fa al capítol d’inversions, que aniran destinades en gran part a la Llar d’infants i a l’escola, a senyalització pública, a xarxa rural pavimentada, a manteniment de lleres i a la posada al dia d’instal·lacions i maquinària, així com a altres intervencions.

Pel que fa a les retribucions dels càrrecs electes es produeix un estalvi global de 15.800 euros, a banda de les quotes corresponents a la seguretat social. L’equip de govern va voler destacar el treball que s’havia fet desglossant en partides concretes conceptes que en anys anteriors s’englobaven de manera més genèrica en grans partides.

L’Ajuntament de Vilobí d'Onyar compta amb una situació financera sanejada, amb una ràtio legal del deute viu del 9,94%, molt per sota del llindar legal del 75%.

 

 vilobiplepressupostos