Educació ambiental per combatre l'incivisme a Sta. Coloma

Durant aquest mes de gener dos educadors ambientals han informat i sensibilitzat a la ciutadania de Sta. Coloma de Farners de la importància de separar correctament els residus que generem. Els educadors han enquestat un total de 578 persones a peu de carrer.

Un dels objectius de la campanya ha estat resoldre dubtes a l’hora de reciclar i d’aquesta manera aconseguir treure de cadascuna de les fraccions els elements que no li són propis. La iniciativa respon a l’increment detectat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de deixalles, escombraries i mobiliari fora dels contenidors de residus.

La mitjana de reciclatge de Sta. Coloma de Farners és del 50%, 10 punts per sobre de la mitjana catalana. Tot i així no ha assolit els objectius europeus marcats per al 2020, que situa la taxa de reaprofitament en el 60%. La campanya duta terme pels educadors ambientals forma part de tot un seguit d’accions encaminades a revertir aquesta situació.

Un 81% dels enquestats pels educadors ambientals afirma separar els residus. De les 578 persones enquestades 364 persones ho fan correctament. Els enquestats també han manifestat què les millors eines per millorar la recollida selectiva a Sta. Coloma és la conscienciació i el porta a porta.

 

 

 campanya mediambientalE

  Imatge