Per primera vegada el percentatge d'animals retornats supera el d'abandonats

Durant l'any 2018 s'han recollit al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva un total de 1.304 animals, 1.203 gossos i 101 gats. Unes xifres lleugerament superiors a les dels darrers dos anys. Pel que fa a el nombre d'animals perduts i que han estat recollits i retornats als seus propietaris ha estat de 657, la qual cosa significa un 55% de recuperació el 2018.

Aquestes són algunes de les dades més destacades de la presentació de la memòria d’activitats 2018 del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva.  Durant l’acte de presentació s’ha posat de relleu que el 2018 ha estat l’any en què per primera vegada des de l'obertura del centre el percentatge d'animals retornats als seus propietaris supera el d'abandonaments a causa de diversos motius.

La mitjana de temps d’adopció ha disminuït cosa que provoca que el nombre d’animals que acull el centre es situï actualment al voltant dels 110 animals. El nombre d'adopcions durant l'any 2018 ha estat de 498 gossos, la qual cosa significa que continua la tendència favorable que es va assolir l'any 2017.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich, s’ha mostrat satisfeta del funcionament del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva.

Des del Consell Comarcal s'està treballant per reconvertir el concepte de la "gossera" com a tal en un espai cívic d'interacció animals- ciutadans. Aquest any hi ha previst ampliar les zones d'aparcament i també generar nous espais d'esbarjo perquè els visitants es trobin més còmodes.

 

 memoria CAAS 2018E

  Imatge