Modificació dels estatuts de la residència geriàtrica de Sant Salvador d'Horta

Un dels punts que va generar més controvèrsia en el passat ple de Santa Coloma de Farners va ser la modificació dels estatuts de la residència geriàtrica de Sant Salvador d'Horta. Redactats el 1992, es van modificar puntualment el 2002 i amb l'actual modificació es pretén incorporar una sèrie d'aspectes de normativa superior.

Aquests canvis també afecten a la composició dels membres del consell rector, què és el màxim òrgan de decisió de la residència. El consell es divideix entre membres nats i membres electes.

El grup municipal de Convergència i Unió ha mostrat la seva oposició a la supressió del mossèn de la parròquia com a membre nat del consell rector , ja que considera que per motius històrics la vinculació de la comunitat cristiana amb la residència s'ha de mantenir, fent èmfasi en les donacions.

L'equip de govern ha tirat endavant la modificació del consell rector suprimint qualsevol referència a l'ordre religiós que anys enrere havia dirigit la residència i definint com a membres nats l'alcalde, la regidora i la directora del centre.

La proposta de modificació dels estatuts ha estat acceptada per l'actual Consell d'Administració de la residència i aprovats inicialment en el passat ple amb els vots a favor de tots els grups polítics del consistori, exceptuant el vot contrari de Convergència i Unió.

 

residnciasantacoloma