L'Ajuntament de Tossa crea l'àrea d'Igualtat de gènere

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Tossa ha decidit treballar de forma conjunta en la igualtat d’oportunitats creant una nova àrea per enfocar l’equitat de gènere des de totes les vessants per garantir un equilibri just entre homes i dones en tots els àmbits.

Amb la missió d'Incorporar la perspectiva de gènere i diversitat a totes les polítiques públiques municipals, tal i com exigeix la llei actual, per visibilitzar les diferències i aconseguir així la igualtat efectiva, es treballarà en els àmbits de l'Ajuntament, la comunitat, el pla d'igualtat i la sensibilització. Aquest seguit de polítiques tindran una repercussió concreta en diferents àmbits.

Aquesta nova àrea ha marcat els reptes de mandat en aquesta matèria, amb una perspectiva global i integral basada en l’avaluació de l’activitat corporativa de l’Ajuntament, el compromís de totes les àrees del nou equip de govern en la implementació de polítiques públiques que contemplin la perspectiva de gènere i diversitat, un canvi en les dinàmiques institucionals que tingui en compte la perspectiva de gènere i diversitat, la participació social i política de les dones com a subjecte actiu i protagonista i la divulgació i difusió de totes les accions que en aquesta matèria es portin a terme, amb l’objectiu de sensibilitzar a tota la població de la importància de la consecució d’una igualtat efectiva.

 

 nova area digualtat tossa

  Imatge