Les Guàrdies Municipals de Riells i Viabrea i Breda podran seguir col•laborant

L’any 2017, els ajuntaments de Riells i Viabrea i Breda van signar un conveni de col·laboració entre les seves Guàrdies Municipals en circumstàncies extraordinàries.

La Generalitat de Catalunya va interposar un recurs contra l’acord en considerar-lo il·legal.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, màxim òrgan del poder judicial català, ara ha donat validesa legal a l’acord entre ambdós municipis, malgrat que el departament d’Interior encara pot esgotar la via judicial presentant un recurs de cassació al Tribunal Suprem.

Els consistoris ho consideren una victòria perquè la resolució crea un precedent i avala la col·laboració entre ambdós cossos sempre que es tracti d’una actuació urgent, de força major i el servei ho permeti.

A Riells i Viabrea, el cos de la Guàrdia Municipal està format per 7 agents que presten servei les 24 hores del dia, cada dia de l’any.

Els agents actuen a la custòdia i vigilància de béns, l’ordenació i regulació del trànsit en el nucli urbà, la participació en tasques d’auxili al ciutadà o fer complir el marc legislatiu municipal, entre altres.

 

  Imatge