14.000 euros més per ajudar al teixit empresarial afectat pel Coronavirus

El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 31 de juliol.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 10 de juny, va aprovar les bases reguladores que especifiquen que poden acollir-se a la línia d’ajuts les persones físiques o jurídiques que hagin hagut d’aturar la seva activitat durant un període mínim d’1 mes, sempre no estiguin afectades per cap de les prohibicions a la llei general de subvencions.

L’objectiu de la mesura és ajudar als comerços, autònoms i empreses afectades per les conseqüències de la pandèmia.

El pressupost màxim que es destinarà a la concessió de les subvencions serà de  14.000 euros, recollits en el pressupost municipal vigent. I s’ha fixat un topall de 600 euros per a cada sol·licitud aprovada.

Si l’import total de les sol·licituds aprovades per l’Ajuntament superen els 14.000 previstos inicialment, el consistori farà una ampliació del fons per a donar cobertura a totes les peticions.

 

  Imatge