Vals de consum per ajudar a les famílies afectades per la pandèmia

Vals de consum per ajudar a les famílies afectades per la pandèmia

Fins al 6 de novembre, les persones empadronades a Riudellots de la Selva que puguin acreditar que han estat acomiadades o afectades per un ERTO a partir del 14 de març d’aquest any o que estan afectades per una incapacitat temporal per situació de risc o malaltia de Covid-19, poden demanar una ajuda a l’Ajuntament.

La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipada legalment i havia d’estar empadronada a la població a data d’1 de gener de 2020 i continuar empadronada en la data de presentació de la sol·licitud.

La documentació requerida i la sol·licitud es pot presentar de forma presencial a l’Ajuntament o a través de la web municipal. Recordem que amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar el DNI de la persona beneficiària i la documentació que acredita la seva situació laboral d’acord amb els supòsits que estableix la convocatòria.

Les persones beneficiàries rebran un ajut de 100 euros que es gestionaran a través d’uns vals de consum que s’hauran de gastar en els establiments comercials i de serveis de Riudellots fins al 31 de desembre d’enguany.

Els vals s’hauran de gastar en una compra mínima de 10 euros. Tampoc es podran bescanviar per diners.

Aquesta ajuda és compatible amb altres ajuts.

  Imatge