Susqueda manté congelats els impostos i taxes pel 2021

Per tal d’ajudar en els veïns i veïnes davant la situació de crisi sanitària i econòmica causada per la Covid-19, l’Ajuntament de Susqueda ha aprovat unes ordenances fiscals responsables per fer front a la pandèmia.

A la pràctica significa que l’any 2021, no hi haurà cap increment a la taxa de deixalles, l’IBI o l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Una congelació dels tributs locals que es vol acompanyar de les mateixes subvencions que s’han ofert durant aquest 2020.

La modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2021 es va aprovar provisionalment a la sessió ordinària de 30 d’octubre. La documentació ara està en exposició pública i quan hagin transcorregut els trenta dies que fixa la llei, quedaran aprovades definitivament. 

 

  Imatge