Visita al CRAE de Sils

 La setmana passada el director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Ricard Calvo, i la directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, Marta Casacuberta, van visitar el Centre Residencial d'Acció Educativa “Pla de la Selva” de Sils.

Els CRAE són establiments que ofereixen als i les menors un recurs al medi familiar quan aquest és inexistent, s’ha deteriorat o té greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Substitueixen temporalment la família en els casos en que l’Administració detecta una situació de desemparament en el menor.

En funcionament des del 2008 el CRAE “Pla de la Selva” ofereix 10 places a menors d’entre 3 i 18 anys.El Centre Residencial d’Acció Educativa ‘Pla de la Selva’ substitueix l’antic CRAE ubicat al barri de Sant Daniel a Girona. El trasllat a Sils es va acordar per tal de millorar les instal·lacions i dotar la Selva d’un equipament d’aquestes característiques per donar resposta a les necessitats del territori.

A comarques gironines hi ha més d'una desena de Centres Residencials d'Acció Educativa que acullen gairebé dos cents menors. Segons dades del 2014 a Catalunya hi ha prop de 7.000 menors tutelats per la Generalitat.

 

 

visitacraesils