La sequera de la riera obliga a Sta. Coloma a demanar aigua del Pasteral

 Com cada estiu la riera de Santa Coloma pateix els efectes de la sequera provocada per la manca de precipitacions. El problema s'agreuja al tractar-se d'una conca independent que depèn exclusivament de l'aigua de pluja i de l'aportació de diferents torrents.

La població selvatana s'abasteix de forma exclusiva dels pous municipals, que treuen l'aigua de l'aqüífer de la riera de Santa Coloma. Aquesta dependència lligada a la sobreexplotació provoca greus problemes d'abastament, que repercuteixen directament en la qualitat de l'aigua. A conseqüència de l’actual situació de sequera s’ha detectat, mitjançant els controls de qualitat que es fan de forma periòdica, un augment en el nivell de fluor.

El ban emès pel Consistori assegura no obstant que tots els colomencs podran utilitzar l’aigua per dutxar-se, rentar la roba o rentar els estris de cuina sense cap risc per a la salut.

Des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners es treballa conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua per trobar una solució a la manca d'abastament d'aigua que pateix la població selvatana.

Com a solució momentània, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que autoritzi a l’empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) perquè durant uns dies alliberi aigua des de l’embassament del Pasteral fins al sifó que dóna a la riera de Santa Coloma i permeti així que es recarregui l’aqüífer que abasteix el municipi.


 

sequerastacoloma