La Generalitat denega la construcció de la rotonda de Sta. Coloma Residencial

 El Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha denegat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners la petició de construcció d’una rotonda a l'entrada de Santa Coloma Residencial, a la carretera C-63.

Els veïns en reclamen la construcció des de fa anys pel gran volum de trànsit que registra i per la perillositat que comporta l’actual intersecció en forma de "T", on hi ha hagut nombrosos accidents de caràcter lleu.

Aquestes millores consistirien en un reforçament de la senyalització de limitació de velocitat, el marcatge en vermell de la franja del carril central de gir, la implantació d’un radar informatiu que avisi els conductors de la proximitat de la cruïlla, i la millora de la visibilitat en sentit Santa Coloma escapçant part del desmunt existent del costat de la urbanització. Tot i que des de l'Ajuntament es demana que s'executin aquestes mesures amb la màxima urgència possible mentre no es reconsideri la construcció de la rotonda, per part de la Generalitat encara no s'ha posat cap data sobre la taula.

Santa Coloma Residencial és el segon nucli de població més important de Santa Coloma de Farners. Actualment hi viuen prop de 1400 persones, que accedeixen a la urbanització en un tram interurbà. Segons l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generat pel POUM, la C-63 en aquest tram té una Intensitat Mitjana Diària en un dia feiner de 10.729 vehicles/dia.

 


 

rotondafarnersresidencial