La nova oficina de l'ATC a Sta. Coloma obrirà el setembre

 El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, s'ha reunit la setmana passada amb l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, per explicar-li el nou model d'implantació territorial de l'Agència Tributària de Catalunya, basat en una xarxa d'oficines pròpies.

Aquest desplegament territorial forma part de l’estratègia de creixement de l’Agència Tributària Catalana i respon a la voluntat del Govern de preparar l’administració tributària per a l’assumpció de les plenes competències fiscals.

L’executiu vol desenvolupar totes les funcions tributàries que li permet l’actual marc competencial i preparar els fonaments de la futura hisenda catalana. Aquestes funcions són: la recaptació executiva dels contribuents que tinguin deutes pendents amb l’Administració -com ara sancions de trànsit o deutes amb els ajuntaments-, i la gestió directa i completa dels impostos cedits -transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD), i successions i donacions (SD)-, que actualment liquiden, a part de l’ATC, els registradors de la propietat. Pel que fa a l’oficina, l’Agència Tributària Catalana ha iniciat els tràmits per contractar, mitjançant el procediment d’adjudicació directa, el lloguer d’un local.

L’Agència ha rebut una oferta i actualment està estudiant la documentació presentada per comprovar si reuneix tots els requisits. Es tracta d'un local de 450m2 situat a la carretera de Sils. que ha de donar resposta a les necessitats del servei tant pel que fa a l’espai _ la previsió és que hi aculli 10 treballadors_, com al fet que estigui situat dins de la trama urbana i sigui de fàcil accés per als contribuents. La nova oficina serà una de les 15 noves seus que l’Agència obrirà aquest 2017 i que se sumaran a les quatre delegacions ja existents a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Està previst que l'oficina de Santa Coloma ja sigui operativa el proper mes de setembre.

 

 

NovaoficinaATCaSta.Coloma